COMISSIÓ ESPECÍFICA D'ATENCIÓ ALS REFUGIATS DEL CONFLICTE SIRIÀ

SOL·LICITUD DE COL·LABORACIÓ A LA COMISSIÓ ESPECÍFICA D'ATENCIÓ ALS REFUGIATS DEL CONFLICTE SIRIÀ

DADES PERSONALS
INFORMACIÓ

Volem convocar la totalitat de la societat de Xàtiva, per a què puga aportar a través d’aquest senzill qüestionari, en quina mesura va a poder contribuir a fer front al drama humanitari del poble Sirià.
Aquest oferiment podrà fer-se tant, per persones individuals i famílies, com fins i tot, per part de tot tipus d’entitats i associacions.

L’objectiu és poder saber des de l’Ajuntament, on s’ha constituït una “Comissió Especial d’Atenció als Refugiats del Conflicte Sirià”, quin seria el mapa de recursos de què podríem disposar per fer front a aquesta emergència humanitària.

Aquest qüestionari estarà obert en tot moment, però necessitem saber, quins serien els recursos de què podem disposar, per a poder comunicar-ho a l’administració autonòmica, abans del dia 8 d’octubre.

TIPUS D'OFERIMENT COL·LABORACIÓ

Les dades que ens ha facilitat seran inclosos en un fitxer degudament inscrit en l'Agència Espanyola de Protecció de Dades del que és titular l'Excm. Ajuntament de Xàtiva, amb la finalitat de Contacte per al programa 'Comissió específica d'atenció als refugiats del conflicte sirià'. Vostè pot exercitar els seus drets d'accés, cancel·lació rectificació i oposició, enviant una sol·licitud per escrit a la Comissió específica d'atenció als refugiats del conflicte sirià de l'Excm. Ajuntament de Xàtiva, Albereda Jaume I, 35, assenyalant clarament el seu nom, cognoms i adreça i acompanyant una fotocòpia de la seua D.N.I.