PLA DE MOBILITAT DEL NUCLI ANTIC

Important: consulta la documentació a aportar en aquest document pdf. Obrir PDF »

DOCUMENTACIÓ I DADES SOL·LICITADES

 

Les dades que ens ha facilitat seran inclosos en un fitxer degudament inscrit en l'Agència Espanyola de Protecció de Dades del que és titular l'Excm. Ajuntament de Xàtiva, amb la finalitat de Contacte per al programa 'Pla de Mobilitat del Nucli Antic'. Vostè pot exercitar els seus drets d'accés, cancel·lació rectificació i oposició, enviant una sol·licitud per escrit al Pla de Mobilitat del Nucli Antic de l'Excm. Ajuntament de Xàtiva, Albereda Jaume I, 35, assenyalant clarament el seu nom, cognoms i adreça i acompanyant una fotocòpia de la seua D.N.I.