REGISTRE D'ARTISTES MUSICALS DE XÀTIVA

 
1 BASES 2 PAS 1 3 PAS 2 4 COMPLETAT

Bases per a la participació

Objecte i procés d’inscripció al Registre de Artistes Musicals

Què es la Borsa de Músics?

El Registre d'Artistes Musicals és una iniciativa de la Regidoria de Joventut de l'Ajuntament de Xàtiva que gestionem des de La Casa de la Joventut. El seu objecte és ajudar i promocionar els grups musicals formats per joves, ja siguen solistes o Dj’s amb independència del seu estil, així com censar els grups musicals compostos en part o totalment per membres de Xàtiva.

Què oferim als grups de la Borsa?

Participació als possibles esdeveniments musicals organitzats per l'Ajuntament de Xàtiva: concerts, revetles, festes de barriades ...

Com inscriure’s?

Els grups o solistes que vullguen inscriure’s a la borsa han de complir els següents requisits:

  • Almenys el 50% dels membres del grup han de ser residents a Xàtiva.
  • El 50% dels membres del grup han de tenir menys de 35 anys.

Per fer efectiva la inscripció, els grups que ho desitgen han de presentar a través de la web de l’Ajuntament de Xàtiva la següent documentació:

  1. Reomplir el formulari web
  2. Escanetjar el DNI dels components i adjuntar-los
  3. Escanejar foto recent del grup o solista i adjuntar-la
  4. Escanejar breu historial o currículum del grup o solista i adjunta-lo
  5. Link Maqueta o sessió i adjuntar-la.

Les modificacions de les dades presentades (formació, contractes discogràfics, etc.) han de ser comunicades a l'Ajuntament. De la mateixa forma, l'Ajuntament es reserva el dret d'excloure els grups que hagen aportat dades falses o que de manera sobrevinguda no complisquen els requisits.

Igualment, s'actualitzarà anualment la informació de la Borsa, la qual cosa implicarà la possibilitat que l'Ajuntament demane la documentació adient per renovar les dades.

La inscripció és gratuïta.