Xàtiva

MARATÓ DE DONACIÓ DE SANG A XÀTIVA

El Centre de Transfusió de la Comunitat Valenciana es va crear el 1985 a València, el 1987 a Alacant i el 1992 a Castelló de la Plana, com a base sustentadora de la infraestructura hemoteràpica autonòmica, amb les funcions següents:

Promoció de la donació.
Programació i execució de les extraccions de sang per mitjà d'equips mòbils.
Fraccionament de la sang per a obtindre hemoderivats bàsics.
Abastiment d'hemoderivats a tots els hospitals i centres sanitaris, públics i privats, de la Comunitat Valenciana.
Control de qualitat de la tecnologia referent a la transfusió.
Centre de referència de patologies relatives a la immunohematologia.
Centre de referència de tipificació HLA.
Promoció del desenvolupament de la investigació de derivats de la sang.
Assessorar els òrgans competents de la Generalitat Valenciana en el camp de l'hemoteràpia.
Posteriorment, el 1990, incorpora en la seua estructura el Banc d'Òrgans i Teixits de la Comunitat Valenciana.

En 1999 es crea el Banc de Sang de Cordó Umbilical de la Comunitat Valenciana.

http://centro-transfusion.san.gva.es/
http://centro-transfusion.san.gva.es/indexv.html