Xàtiva

CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIAL , PER A l'EXPLOTACIÓ DEL SERVEI DE BAR CAFETERIA DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS , QUIOSC CAFETERIA PISCINA "LA MURTA " , PER PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT 2015